Birojam

Biroja Wi-Fi atšķiras ar izmantošanas intensitāti un pieslēgto ierīču daudzumu. Tas ir gan darba datori, gan darbinieku personīgie smartfoni, kā arī tīkla printeri un internet telefoni. Birojā, kā nekur citur, ir nepieciešams īpaši drošs interneta pieslēgums. Bet, izņemot drošu pieslēgumu, nepieciešama arī droša aizsardzība. 

Protams, uzņēmums ir ieinteresēts, lai tīkls nebūtu pieiejams visām nepiederošajām personām. Bet ne vienmēr pietiek ar WPA/AES šifrēšanu ar vienu atslēgu visiem. Šis variants derēs izmantošanai mājās vai birojā ar diviem darbiniekiem, bet ar vairāku darbinieku daudzumu tas nav pietiekami drošs variants. Piemēram, Jūsu darbiniekam beidzas darba attiecības ar Jums, bet izdarīt tā, lai viņš aizmirst atslēgu no Jūsu korporatīva tīkla nav iespējams. Pietiek ar atslēgas maiņu, bet tas neder lieliem uzņemumiem. Tāpēc šīm nolūkām pastav cits šifrēšanas veids, kur katram darbiniekam ir sava atslēga vai pat sertifikāts. Bet nepieciešamības gadījumā pietiekami vienkārši dzēst kontu un darbiniekam vairs nebūs pieejas tīlklam. 

Dažreiz ir nepieciešams atdalīt lokālu biroja tīklu no tīkla apmeklētājiem.

 

Pamatprasības

  • Papildus šifrēšana
  • Visu telpu pārklājums ar vienotu tīklu
  • Viesu tīkla atdalīšana no darba tīkla vai vairāku SSID radīšana
  • Viesabonēšana