Hotelim

Mēs piedavājam risinājumus iestādēm, kur rūpējas par saviem apmeklētājiem un piedāvā viņiem papildus pakalpojumus maksas vai bezmaksas piekļuves internetam veidā.

 

Viens no galveniem nosācījumiem numura rezervācījai viesnīcā ir bezmaksas Wi-Fi pieiejamība. Mobilais internets pagaidām nav pats lētākais no pieiejamiem interneta veidiem un ārzemju viesiem rouminga izmantošana izmaksās dārgi. Bet kur gan vēl, ja ne internetā, Jūsu viesi meklēs visu nepieciešamo informāciju par pilsētu, tuvākajiem restorāniem un tirdzniecības centriem. 


Mēs organizēsim Jūsu viesnīcā vai kafejnīcā kvalitātīvu un stabilu bezvadu tīklu ar piekļuvi internetam. Konfigurēsim un sabalansēsim visa tīkla slodzi.

 

Pamatprasības

  • Wi-Fi tīkla radīšana ar unikālo iestādes nosaukumu
  • Captive-portal radīšana
  • Autorizācija caur sociālajiem tīkliem vai SMS
  • Jūsu produkta reklāma autorizācijas vietā
  • Piekļuve internetam ar vaučeriem
  • Sesiju ierobežojums pēc laika un trafika